علی رجبی

نوشته ها و دلنوشته های علی رجبی

علی رجبی

نوشته ها و دلنوشته های علی رجبی

علی رجبی

تک تک واژگان هر شعری ،
عشقی را بروز میدهند
که نویسنده اش
هنوز هم عاشق است...

پ ن : نظرات شما دوستان عزیز
قوت قلبی ست از جانب قلب مهربانتان
ما را از این مهربانی بی بهره نگذارید...

طبقه بندی موضوعی

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خیانت» ثبت شده است

آنچنان در حق من و این دل دعا کردند

که آخر در کنارم

در آغوشم

محکم مرا بغل کرده است...

نمی رود

نمیخواهم برود

این یک بار ماندنی ست

عشقش به من این بار

واقعی ست

فقط یک چیز

  • علی رجبی

یک کلام میگویم

اینقدر عشق را تفکیک نکنید

نگویید عشق فرهاد ، جان کندن است 

نگویید عاقبت مجنون به جنون رسیدن است

آهای لیلی خوش خط و نگار

آهای شیرین شیرین زبان

لیلی چه کرد؟؟ وقتی مجنون سر به بیابان گذاشت!!

شیرین چه کرد؟؟ وقتی که فرهاد جانش را پای کوه کندن گذاشت!!

آدم اگر آدم بود

حوا هم در کنارش بود

حوا اگر عاشق بود

آدم هم به کنارش عاشق بود...

یا که انتخابت اشتباه بوده و گله ای نیست از بی وفایی اشتباهات

یا که به حد آدم و حوا عاشق نبوده ای که باز هم گله از خود داری

اینقدر عشق را تفکیک نکنید

چرا که هم فرهاد جان داد و هم مجنون

وقتی هم شیرین و هم لیلی

زندگی میکردند و نگاهشان به جان کندن فرهاد و مجنون بود...

#علی_رجبی

  • علی رجبی

سوی من اگر می آیید

آهسته گام بردارید...

حوالی من

آسمان خون میبارد و زمین

به خرده های شکسته ی دلم شده است تزیین...

مبادا که چشمتان بسوزد و دلتان خون شود...

که مبادا تقصیرش به پای یار دیرینم قفل شود...

گناه رفتنش خود به تنهایی

بار سنگینی ست که به دوش دارد...

راه سفرش را 

دشوار تر از آنی که هست

نکنید...

#علی_رجبی

  • علی رجبی

دختر دار که شدید 

پدر یا مادر خوبی باشید

نمیخواهد راه و روش زندگی کردن را به او یاد بدهید

آشپزی و خیاطی و نمیدانم چه و چه

نمیخواهد او را جوری بزرگ کنید که خواستگاران پشت در خانه صف بکشند

فقط عشق را به او بیاموزید

راه و روش عاشق شدن و عاشق کردن را

زندگی عاشقانه را...

بگویید

  • علی رجبی

حق با پدرم بود

طلب ، گنج است...

اگر جایی طلبی داشتی و تلاش کردی و ندادند

خودت را ناراحت نکن

چرا که طلب ، گنج است

روزی هست که مجبورند حق تو را بدهند

روزی که شاید خیلی ها به آن روز اعتقادی نداشته باشند

ولی 

  • علی رجبی

تو را پیامبرش خواندم

وقتیکه عشق را دین دیدم...

پرستیدم 

نکو داشتم

وقتیکه به تو و این دین روی آوردم

ولی حیف

وقت کفر فهمیدم

کلام راست تو و این دین

همه دروغ بود و دروغ بود و دروغین

#علی_رجبی

  • علی رجبی

عشق و عاشقی را با ما تمرین کرد و رفت...

رفت و با دیگری جفت شد و زندگی کرد...

به گمانش عشق را آموخته است

بودن با دیگران را فهمیده است...

ولی غافل

غافل که هیچ نیاموخت و هیچ نفهمید...

که عشق به ماندنش عشق است

نه به رفتنش...

که بودن با دیگران به تعهد و قول و قرارش بودن است

نه به بی وفایی و جفای به عهد و پیمانش...

#علی_رجبی

  • علی رجبی

زیادی کم بود 

دوست داشتنت

آنقدر کم که زیادی بود 

بودنم...

#علی_رجبی

  • علی رجبی

بهم گفتند تو که اصلا تا حالا نماز نخوندی

روزه هم که هیچ وقت نگرفتی

تا گیر هم نیفتی، دعا نمیکنی

پس چرا اینقدر از خدا میگی؟؟

چرا اینقدر دلت خوشه به خدا و چیزی که اصلا شاید نباشه...؟؟

خیلی راحت و ساده میگم

  • علی رجبی

ارزش جنگیدن نداشت

برای کسی که خود 

قصد جنگیدن نداشت...

#علی_رجبی

  • علی رجبی